top of page
Son-Rise-Cross.png

Ebenhaéser Gemeente

Verwelkom u

Ons is 'n Bybelse Evangeliese Gemeente. Vir ons beteken dit om volgens die Bybel se voorskrifte te leef, die Evangelie te verkondig en 'n hartlike gemeente te wees wat die Geïnspireerde Woord van God aanvaar en uitdra in die wêreld.

Kontak Ons: +27 76 972 3351

bottom of page