Kerk Bestuur

Prediker en Voorsitter

Nardus Bornman

082 898 0853

Hoof Lering

Eben van der Linde

082 614 1167

Finansies

Johan Sander

083 525 4041

Hoof Evangelisasie

Japie Bornman

Addisionele Lid

Henk van Wyk

Sekretaris

Rudi van Zyl